Orienteringsgruppa i Thales BIL inviterer til o-løp i KOsAk og OBIK poengløp 14

Torsdag 17. Juni 2010 Solemskogen Lillomarka

 

Samlingsplass ved Solemskogen, ca 200m fra parkeringsplass/bussholdeplass

 

Offentlig kommunikasjon

Buss 56 fra Torshov til Solemskogen

 

Veibeskrivelse

Avkjøring mot Kjelsås-Grefsen i Sinsenkrysset eller Storo fra Ring 3. Kjør i retning Grefsenkollen og følg skilting mot Linnerudkollen/Solemskogen. Kartlink

 

Parkering

Parkering ved Solemskogen, alternativt Linnerudkollen ca 1km gangavstand til Solemskogen.
NB! Ingen parkering langs veien eller i stikkveier.

 

Start fra kl. 16:30 – 18:30. Målregistrering stenger kl. 20:00.

 

Kartet er et forstørret utsnitt i 1:7500 av Setertjern.

Forhåndstrykte løyper i henhold til O-forbundets retningslinjer.

 

Terreng: Løpet går i åsen nordvest for Linnerudkollen i variert terreng med mange stier.

 

Start og mål: Ved samlingsplass.

 

Følgende løyper tilbys:

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Måle-

stokk

Klasser

A

6 km

1:7500

H17-34, H35-44 og ÅL

A

5 km

1:7500

H45-49, H50-54 og ÅM

A

4 km

1:7500

H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54 og ÅK

A

3 km

1:7500

H65-69, H70-74, H75-79, H80-, D55-64, D65-74, D75- og ÅE

B

3 km

1:7500

C

2 km

1:7500

N

2 km

1:7500

 

Det arrangeres samløp med foreningen Radioorientering Norge

 

Tidtaking: EMIT. Mulighet for leie av brikke på samlingsplass for løpet. (Brikkeleie kr. 25,-)

 

Vask: Våtklutmetoden.

 

Premiering i.h.t. OBIKs reglement.

 

Løpsledelse:

Jon Sletvold (tlf  911 79 562)

Løypelegger: Jon Sletvold

Kontrollør: Oddvar hagen

 

Startkontingent: Kr. 60,- for voksne (21-), Kr. 40,- for barn og ungdom (-20).