Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets.

 

OPPMANNSMØTE ORIENTERING 2002

 

Idrettens hus Ekeberg

 

Tirsdag 5. November 2002 kl. 17.30

 

 

 

 

Saksliste:

1.        Åpning

2.        Godkjenning av saksliste og representanter

3.        Valg av dirigent og sekretær

4.        Beretning

5.        Forslag

6.        Eventuelt

 

 

 

 

 

Beretning for 2002 ( Saksliste punkt 4)

 

O-utvalget:

 

Leder:              Knut Erik Østengen                 ATN

Medlem:          Jorunn Solheim            Telenor

                        Svein Nygård                          Norges Bank

                        Eva Nilsen                               Skiforeningen

                        Nils Arne Ringstad                   ATN

                        Odd Tore Saugerud                 Veritas

 

Merkekomite                                                           Innstillingsutvalg

 

John Broholt                Ringnes                        Øystein Madsen                      Nycomed

Trond Wettergreen      Andvord                      Per Erik Sørensen                    Kreditkassen

Harold Olsen               Postens IL                   Unni Sandbekk                        Kreditkassen

 

 

1.      Utvalgets arbeid.

Utvalgets arbeid har vært preget av drift av EKT. Se eget punkt. Utvalget har hatt kontinuerlig kommunikasjon på løp og via mail.

 

Arbeidsoppgavene har vært:

 

EKT drift

Terminliste

Adresseliste

O-kalender

Begynnerkurs

Resultatservice/Rankingliste

Materiell forvaltning

Premiering

 

2.      Om sesongen 2002

 

EKT

Vi har år 2 etter innføring av EKT bak oss. Før sesongstart arrangerte utvalget ved hjelp av Terje Mathisen kurs for arrangører. 6 klubber deltok. 2 klubber kjørte resultatene selv. Resten er kjørt av representanter for utvalget ( Svein og Knut Erik). Det er ønskelig å få inn ytterligere 1 person som kan ta en del av dette arbeidet. Vi vil også til våren kjøre kurs for arrangører.

 

Vi har fått penger for å anskaffe 1 MTR enhet til, men EMIT har ikke vært i stand til å levere.

 

Det var litt for få postenheter når også nybegynnerløypa skal benytte EKT og vi har supplert antall postenheter slik at hvert sett består av 30 enheter.

 

2 postenheter er blitt borte i løpet av sesongen, og vi har fått 1 av de som ble borte i fjor tilbake.

 

Begynnerkurs

Ble avholdt på Nordseter skole med 4 deltakere. Instruktør var Erik Lindquist, Oslolærernes BIL.

 

Terminlisten

Var satt opp med 37 løp, fordelt på 26 poengløp ( hvorav ett ble avlyst), 1 stafett, 5 treningsløp  og 5 Oslo Citycupløp. 5 poengløp var fellesløp med Romerike. Også i år inngikk 6 løp i Nordmarkskarusellen i OBIKs terminliste.

 

 

Løpsdeltagelse.

 

Statistikken viser at det er 636 flere starter i poengløp i 2002 mot året før. Dette er en økning på 18%. Mesteparten av dette skyldes 3 flere løp i år enn i fjor – 22 i 2001 og 25 i 2002.

Gjennomsnittlig antall starter pr. løp i poengløp økte fra 158,5 i 2001 til 164,9 i 2002, dvs. en økning på 4,1%. Størst prosentøkning var det i kort løype med nær 8%. Kl. H9 bidrar mest her. Deretter kommer ekstra kort løype med 4%, lang løype med 1,2%, mens det i mellomlang løype er en nedgang på 0,3%.

 

Premieberettigede starter har økt med 768 da stafetter teller i 2002 i motsetning til tidligere. Likevel har ikke antall løpere som skal ha deltakerpremie økt med mer enn 7 til 154 løpere.

 

 

                               1999        2000        2001        2002

Poengløp              4269        3947        3486        4122

 

Se ellers vedlegg stat02.xls

 

3.        Kretsmesterskap

 

KM-stafett

DNB arrangerte km stafett fra Østmarksetra 4. Juni 2002.

 

Klasse A                                              1. Telenor  3                         Jørn Sønsterudbråten         Gull

Herrer u/150 år                                                                                    Roger Birkeland

(28 lag)                                                                                                 Ragnhild-Bente Andersen

 

                                                               2.Finansavisen                    Petter Halvorsen                 Sølv

                                                                                                              Jostein Løvås

                                                                                                              Bjørn Henning Gravdal

 

                                                               3.Hydro BIL 2                      Helge Hagen                        Bronse

                                                                                                              Lars Christopher Olsen

                                                                                                              Tore Hoff

 

Klasse B                                               1.Amersham Health  2        Torgeir Stenstad                 Gull

Herrer o/150 år                                                                                   Øystein Madsen

( 13 lag)                                                                                Dag M. Evje

 

                                                               2.FOBIL                 Pål  Benjaminsen Sølv

                                                                                                              Jon Fredriksen    

                                                                                                              Dag Kolberg        

 

                                                               3.Nordea Bank 2                  Johan Thomas Pettersen   Bronse

                                                                                                              Per Erik Sørensen

                                                                                                              Sigmund Nylund

 

Klasse C                                               1.Storebrand                        Gunhild Aamli Sundtjønn  Gull

Damer u/90                                                                                          Ann-Kristin Gjertsen

( 4 lag )

 

                                                               2.Nordea Bank                     Bente Kristin Olsen                            Sølv

                                                                                                              Ragnhild Steensgaard

 

Klasse D                                               1.Veritas                                Anne Stine Zakariassen                    Gull

Damer o/90                                                                                          Atie Saugerud

(4 lag)

                                                               2.Norges Bank                     Bodil Klakegg                                      Sølv

                                                                                                              Anitha Olsen                      

KM individuelt.

 

Ble arrangert av ATN fra Sandbekkhallen den 3. september 2001. Det deltok 130 løpere.

 

Medaljevinnere ble:

 

Klasse  D 1-4                        Gørild Olsen                         Rikshospitalet                                     Gull

                                              

Klasse D 5-6                         Anne-Karine Haflan           Axis-Shield                                          Gull

 

Klasse D 7-8                         Elle Melbye                          Elle AS                                                  Gull

Ellen Grande                        NLH                                                      Sølv

Aud Spjelkavik                    FBI                                                        Bronse

                                              

Klasse D 9-10                       Astri Rogstad                      Amersham                                            Gull

                                               Elisabeth Ibsen                    Universitetet                                        Sølv

                                               Unni Drage                           Philips                                                   Bronse

 

Klasse D 11-12                     Grethe Benjaminsen            BST                                                       Gull

 

Klasse H 1-4                         Pål Winsents                       Janssen CILAG                                   Gull

                                               Lars Onstad                         Freia                                                      Sølv

                                               Kjetil Risvoll                        Telenor                                                 Bronse

 

Klasse H 5-6                         Roger Birkeland                   Telenor                                                 Gull

                                               Arne M Torgersen              NVE                                                       Sølv

                                               Jan Tore Henriksen             Henriksens Cons                                Bronse

 

Klasse H7                             Terje Mathisen                    Hydro Oslo                                          Gull

                                               Vidar Svendsen                   NLH-BIL NIJOS                                  Sølv

                                               John Hansen                        AB PIL                                                  Bronse

 

Klasse H8                             Bjørn Grinde                         Folkehelsa                                            Gull

                                               Tore Ringerike                     DNB                                                      Sølv

                                               Pål Benjaminsen                  Forsvarsbygg                                      Bronse

 

Klasse H9                             John Thomas Petersen       Nordea                                                  Gull

                                               Ivar Opsahl                          Planbygg                                              Sølv

                                               Lars-Evan Pettersson         NVE                                                       Bronse

 

Klasse H10                           Helge Bjaaland                    ELLE AS                                               Gull

                                               Øystein Madsen                 Amersham                                            Sølv

                                               Svein Vikhamar                    Linjegods                                             Bronse

 

Klasse H11                           Arne Jordal                          SAS                                                       Gull

                                               Arne Chr. Scheie Privat                                                    Sølv

                                               Svein Kvalheim                   BT                                                         Bronse

 

 

Klasse H12                           Kåre Holt Hansen               DnB Finans                                          Gull

                                               Johan Theisen                     KLP Forsikring                                    Sølv

                                               Magne Grande                     FBI                                                        Bronse

 

Klasse H13                           Jan Henrik Tveten               Platou IL                                               Gull

 

 

 

4.       Rankingvinnere og premiering

Rankingvinnere sesongen 2002 ble:

 

D 1-4                      Gøril Olsen                                           Rikshospitalet

D 5-6                      Hilde Stålbrand                                   Rikshospitalet

D 7-8                      Elle Melbye                                          ELLE AS

D 9-10                    Unni Drage                                          Philips

D 11-12                  Grethe Benjaminsen                           BST

HA                         Eirik Næss-Ulseth                               Skilling

H 1-4                      Truls Kvaase                                       Elan

H 5-6                      Svein Nygård                                      Norges Bank

H7                          John Hansen                                       AB PIL

H8                          Bjørn Grinde                                        Folkehelsa

H9                          Lars Evan Petterson                           NVE

H10                        Svein Lie                                              Universitetet

H11                        Kjell Hauen Eriksen                            Norges bank

H12                        Ole Sannes                                           Roxar BIL

H13                        Bjørn Larsson                                      BST

 

Premiering

 

154 løpere får deltagerpremie i 2002 , mot147 i 2001 og 159 i 2000. Kravet var 12 løp.

 

Vandre premiene til løypevinnerene i KM gikk til:

 

Lang :                    Roger Birkeland   Telenor

Mellomlang :        Terje Mathisen                    Hydro

Kort:                      Helge Bjaaland                    ELLE AS

                               Elle Melbye                         ELLE AS

Ekstra Kort:          Arne Jordal                          SAS

                               Astri Rogstad                      Amersham

 

 

Vi takker arrangører og løpere for innsatsen i 2002 og håper alle , ikke minst arrangørene kommer sterk tilbake neste sesong.

 

 

Forslag ( Sakslistens punkt 5)